Ilmu Tentang Pernikahan Yang Perlu Kamu Tau Sebelum Kamu Menghalalkan Doi

Seperti yang kita ketahui zaman semakin hari semakin edan, kata orang jawa yang berarti semakin gila. Gila disini yang kita maksud adalah dari segi cara pandang, pola hidup bahkan pergaulannya. Banyak kita jumpai di tempat – tempat tertentu dimana seorang remaja putri dan putra dengan bangganya duduk berdua berpegangan tangan tanpa mengingat bahwa Allah pemilik kekuasaan dan telah menetapkan larangan.

pernikahan islami menurut rasull

Mereka tanpa ada ikatan yang sah dalam hal pernikahan tapi mereka sudah melakukan hal layaknya orang yang sudah menikah. Baginya, pacaran adalah hal yang wajar dan memang biasa untuk dilakukan. Hakikatnya bukan itu yang Allah maksud dalam hal menciptakan semuanya serba berpasangan. Namun sejatinya Allah ingin memberi ladang ibadah untuk menuju jannah dengan sebuah ikatan yang bernama Pernikahan.

Lantas definisi menikah sendiri sebenarnya adalah Perkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (‘aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah Ta’ala menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina.

tentang sebuah pernikahan

Adapun nikah menurut syari’at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja.

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati, Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Melalui makalah yang singkat ini insyaallah kami akan membahas perkawinan menurut hukum islam.

pernikahan islami menurut rasullullah

Pernikahan adalah sunnah karunia yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul.

Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.

pernikahan dalam islam

Selain itu adapun hikmah yang kita dapat dari pernikahan diantaranya , Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan, Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa denagn cara duduk-duduk dan bencrengkramah dengan pacarannya, dan tentunya Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.

Allah telah menyiapkan itu semua demi kepentingan makhluknya, karena memang pernikahan bisa dijadi ladang ibadah bagi suami atau istri untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT

Pengunjung juga mencari:

  • gambar pernikahan islami

Leave a Comment