Hikmah Hidup : Tanda Ketika Anda Benar Bahagia

Ulama terkemuka Ibnul Qayyim berkata ciri Orang berbahagia adalah :

1. Bertambah Pendidikan/Ilmunya semakin Bertambah Tawadhu (rendah hati).
2. Bertambah umurnya semakin hilang rasa rakus. (Pada dunia).
3. Bertambah amal kebajikannya semakin takut dan dekat kepada اَللّهُ .,Sang Maha Kuasa.
4. Bertambah hartanya semakin dekat dengan orang miskin.
5. Bertambah Tinggi jabatannya semakin dekat dengan rakyat.

ماشا الله

Kita kah orang yg berbahagia tersebut?
Pastikan ..!
Minimal kita salah satu aja diantaranya..

Leave a Comment